Aanbod

Gemeenteopbouw

Begeleiding van veranderkundige processen, bijvoorbeeld in de vorm van:

 • Het suggereren van samenwerkingsmogelijkheden op lokaal en regionaal niveau.
 • Het netwerken met naburige gemeenten.
 • Het ontwikkelen van nieuwe vormen van liturgie.
 • Het bijdragen aan visievorming en de uitwerking van beleid.
 • Het helpen ontwikkelen van een nieuw pastoraal of diaconaal model na een fusie.

Advisering over omgang met en activiteiten voor de middengeneratie.

Vieren

 • Voorgaan in kerkdiensten in kerken, zorgcentra en ziekenhuizen.
 • Voorgaan in huwelijksdiensten.

Vorming en toerusting

 • Lezingen geven over een theologisch en/of filosofisch onderwerp.
 • Leerhuizen houden.

Pastoraat

 • Voorgaan bij uitvaarten.
 • Pastorale gespreksvoering (inclusief intergenerationeel pastoraat, wandelpastoraat en crisispastoraat).
 • Overgangsrituelen vormgeven.

Geestelijke verzorging

 • Gesprek over levensthema’s, vragen, gebeurtenissen en veranderingen.
 • Omgang met verlieservaringen.
 • Hermeneutiek van de identiteit.
 • Ontwikkelen van nieuwe perspectieven.
 • Reflecteren op zorgethiek.
 • Overgangsrituelen vormgeven.
 • Voorgaan bij uitvaarten.
 • Advisering bij zingeving, spiritualiteit en ethiek.
 • Filosofielessen geven.